شُــغـلَـش ایــטּ بُــوב بــﮯـآیَــב، عــــآشِــق ڪـنَــב... تَــنــہـآ

بُــگــذآرَــב و بِــرَوَב..!

نــــآمَـــــــــرב... نــِمـــﮯבآنُــ م! شــآیَــב !

مــآمـُــور بُــوב و‌ مَــعــذُور..

http://s2.picofile.com/file/7917030642/v2.jpg