✘.. בُُرُــســـتـــ اَـسـتــ نَــمُــرבِه اَمــ
اَمــآ...

زِنـــבِگــﮯ هَـمــ نِــمــﮯ کُـنـَـمــــ ✘..
76083707628389728355.jpg